Text på corren.se - Känsla och kunskap för Moder Jord

Under en tioårsperiod hade Lagergård, i sitt eget konstnärskap, bara tid att ägna sig åt tecknande.

Måleriet har återupptagits, men står under visst inflytande av teckningstänket. Dock vinner hans luftiga volymer och landskap på att "garneras" med mörka linjer i avgränsande eller markerande syfte.

Tillbaka och framtiden

Uppbyggnaden av bilderna är delvis sådan att objekt och former inbjuder till sceniska innovationer. Huskroppar är ofta knappt mer än antydda. De känns bara som en något mer massiv, ljus form i det omgärdande ljusa.

De kan vara arrangerade så att de bildar fond till ett icke antytt scenario, möjligt för varje enskild betraktare att föreslå.

Lagergård uppehåller sig inte bara i nuet, eller i vår tid, utan sträcker ut långt, långt tillbaka och också långt in i framtiden.

Människor existerar på en begränsad sträcka av jordens tidsaxel. Och här är det jordens förflutenhet, rörelser och utveckling som kommer i första rummet. Människan sätter spår, men jämfört med en enorm förkastningsspricka, är hon bara en prick.

Gråtonade

De sexton målningarna bär alla sin egen berättelse, sin egen prägel.

Det är spännande bilder med ovanliga bilduppbyggnadslösningar och med en entusiasmerande lekfullhet mitt i allvaret.

Oftast är det en lekfullhet som behandlar det temporära. Känslan för och kunskapen om Moder Jord går som en röd tråd genom kollektionen.

Ett par gestaltningar av lejon fungerar som komplement till det gråtonade.

Sievert Sjöberg
Text på GP.se - Konsthallen Trollhättan | Johan Lagergård